Fujisan no o-ame (Downpour over Mount Fuji), 2001
18 x 22.5 cm
© Paul Binnie