Shinayaka na yoin - Jack (Supple Reverberation - Jack), 2006
21 x 40.5 cm
© Paul Binnie