Yoshitoshi no bakemono (Yoshitoshi's Ghosts), 2004
39 x 27 cm
© Paul Binnie